AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI)

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1

MD-2024, Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 40-05-97

Fax: +372 22 / 44-01-19

E-mail: office@agepi.gov.md

www.agepi.gov.md

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1992

REPREZENTANȚI

Director general: LILIA BOLOCAN

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

RODICA CRIJANOVSCHI

Tel.: 022400597; 069697694

E-mail: rodica.crijanovschi@agepi.gov.md

rodica_14071974 @mail.ru

DESCRIEREA COMPANIEI

AGEPI propune literatură în domeniul proprietății intelectuale: publicații periodice, legislație în domeniul PI, materiale metodice, acte normative, publicații periodice BOPI, Intellectus și alte publicații din domeniul proprietății intelectuale.

TIP DE ACTIVITATE

Promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale

DOMENII DE EDITARE

Proprietate intelectuală

 

 

EDITURA AGIR

ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMÂNIA Calea Victoriei, nr. 118, sector 1, Bucureşti, România

Tel.: 0040.3168992

Fax: 0040.213125531

E-mail: editura@agir.ro; office@agir.ro

www.agir.ro; www.edituraagir.ro

DATA (Re)ÎNFIINȚĂRII: 1998

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 720

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: circa 1000

REPREZENTANȚI

Preşedinte AGIR: Mihai MIHAIŢĂ;

Director Editura AGIR: Ioan GANEA

Copyright: Editura AGIR

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

Ioan GANEA

Tel.: +4.0722.772663

E-mail: editura@agir.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Activitatea editorială a AGIR a început în anul 1919, la puţin timp după înfiinţarea Asociaţiei Generale a Inginerilor din România. Din anul 1950 şi până în anul 1998, activitatea Editurii AGIR a fost continuată sub numele de Editura Tehnică, iar din 28.04.1998, după ce Editura Tehnică s-a privatizat, noul AGIR a reînfiinţat Editura AGIR.

După anul 1998 şi până în prezent, Editura AGIR a publicat peste 900 de titluri şi a redevenit principala editură din România care promovează spre tipar lucrări din domeniul ştiinţelor tehnice. Editura AGIR public, de asemenea, şi lucrările ce apar sub egida Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR).

Prin grija Editurii AGIR, în afară de cărţi şi de publicaţiile periodice ale AGIR (Buletinul AGIR şi Universul Ingineresc), apar și revistele unor institute de cercetare și asociații profesionale:

Revista Journal of Engineering Sciences and Innovation (ASTR);

Revista Telecomunicații (INCSCC); Revista Termotehnica (SRT);

Revista Industrie Textilă (INCDTP), Buletinul de Informare Teh Buletinul AGIR sunt recunoscute de CNCSIS, iar Revista Industrie

Textilă este cotată ISI.

La parterul sediului AGIR, din bulevardul Dacia, nr. 26, se află Librăria AGIR unde se găsesc atât cărţile apărute la Editura AGIR, cât şi cele ale altor edituri.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi. eBooks

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librăria AGIR şi magazine specializate. Internet

DOMENII TEMATICE

INGINERIE GENERALĂ: Fundamente teoretice. Comunicare şi Informare. Creativitate. Inventică. Inginerie industrială.

Sisteme de producţie. Calitate. Fiabilitate. Mentenanţă. Standardizare; Probleme globale. Dezvoltare durabilă. Protecţia mediului; Terminologie tehnico-ştiinţifică. Terminotică. Dicţionare, lexicoane, enciclopedii; Istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii

INGINERIE DOMENIALĂ: Ştiinţa şi ingineria materialelor şi a produselor de sinteză. Inginerie metalurgică. Inginerie chimică; Inginerie mecanică. Mecatronică. Mijloace şi procedee de prelucrare şi fabricaţie. Inginerie de proces. Maşini şi utilaje industriale şi energetice; Energetică. Inginerie termică şi frigorifică. Ingineria hidraulică şi pneumatică. Energie nucleară. Energii regenerabile; Energie electrică. Electroenergetică. Electronică şi telecomunicaţii; Ştiinţa şi tehnologia informaticii. Sisteme automate. Robotică. Calculatoare. Inteligenţa artificială. Ştiinţa şi tehnica comunicării şi informării. Teleinformatica. Tehnologii media; Textile. Pielărie. Ştiinţa şi ingineria bunurilor de consum nealimentare; Ştiinţa şi ingineria construcţiilor  şi instalaţiilor. Materiale de construcţii; Ştiinţa şi ingineria transporturilor rutiere, feroviare, subterane, navale, aeriene. Astronautica; Ştiinţa şi ingineria agricolă. Industrie alimentară. Biotehnologie. Silvicultură. Industria lemnului; Ştiinţa Pământului.

Ştiinţa şi ingineria resurselor naturale. Geonomie. Geologie. Industrie extractivă şi prelucrătoare. Industria de petrol şi gaze; Ştiinţa şi ingineria biologică, biochimică şi medicală.

ALTE DOMENII ŞTIINŢIFICE: Ştiinţe economice; Management. Administrarea afacerilor. Resurse umane. Marketing. Merceologie. Securitatea muncii; Arhitectură. Urbanism; Ştiinţele  vieţii. Biologie. Biochimie. Lucrări practice; Simpozioane, Conferinţe (volume sau broşuri cu rezumate)

 

 

EDITURA ALL

GRUPUL EDITORIAL ALL SRL

Bd. Constructorilor, nr. 20A, et. 3, sector 6

260512, București, România

Tel.: +4.021.40 22 637

Fax: +4.021.40.22.610

E-mail: info@all.ro

www.all.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1991

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN):

606

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 2000

REPREZENTANȚI

Președinte: MIHAIL PENESCU

Director executiv: ANDRA PENESCU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

Roxana Ionescu

Tel.: +4.0744.359688

E-mail: roxana.ionescu@all.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Grupul Editorial ALL este format din editurile ALL, ALL Educațional, ALLFA, Galaxia Copiilor, Sian Books şi Helen Exley România. A fost fondat în 1991 şi reprezintă unul dintre editorii de top din România. În prezent Grupul ALL publică peste 200  de titluri anual, în peste 40 de serii şi colecţii de carte.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărți, eBooks

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării și magazine specializate. Chioșcuri de ziare. Internet. Poștă. Raioane de carte ale hipermarketurilor

DOMENII TEMATICE

Medicină pentru specialişti, Cărți pentru copii și adolescenți – ficțiune și non-ficțiune, Îngrijirea copilului, Psihologie/Psihiatrie, Autobiografii/Memorii, Beletristică, Biografii, Cartografie, Cărți de benzi desenate. Cărți de bucate. Cărți de referință. Corp, minte, spirit. Cultură și civilizație. Economie/ Comerț. Educație. Familia și relaționarea în familie. Filosofie. Grădinărit. Istorie. Sănătate. Joburi/cariere. Politică. Științe

 

 

EDITURA ARC

EDITURA ARC (INSTITUȚIA PRIVATĂ EDITURA ARC)

Str. George Meniuc, nr. 3

MD-2009, municipiul Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 73-36-19

Fax: +373 22 / 73-36-23

E-mail: info.edituraarc@gmail.com

www.edituraarc.md

Reprezentanța Editurii ARC în România: ALLAS TRADING SRL

str. Jepilor, nr. 6, bl. A6B, ap. 7

500256 Brașov, România

Tel: +40.368-452-038.

Fax: +40 368-452-039

Mobil: +40 751-115-402

E-mail:books@allas-trading.com

Librărie on-line: www.cumparacarti.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1994

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE): 137

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 750

REPREZENTANȚI

Director: IURIE BÎRSA

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

LUCIA CIOCAN

Tel.: 069759675;

+373 22 / 73-36-19

E-mail: ciocanlucia@gmail.com; info.edituraarc@gmail.

com

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura a fost fondată în 1994. Publică manuale pentru şcoala superioară şi cea de cultură generală, albume de artă, studii în diverse domenii – istorie, drept, lingvistică, muzică, educaţie, psihologia dreptului, management, economie, contabilitate. Editează enciclopedii, dicţionare, lucrări didactice, publicistică, jurnale, beletristică, traduceri ş.a. A stabilit legături de afaceri cu prestigioase edituri internaţionale: Presses Universitaires de France, Larousse (Franţa), Ariel (Spania), Bompiani (Italia), Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson Education (Anglia), Harvard University Press, Houghton Mifflin Company, University of California Press SUA) ş.a.

Editura colaborează cu numeroşi autori de peste hotare (Germania, Anglia, SUA, Olanda, Spania ş.a.). Cărţile editurii au fost menţionate cu numeroase premii, printre care premiile Uniunii Scriitorilor din România, ale Uniunii Scriitorilor din Moldova, Premiul Academiei Române, Premiul Asociaţiei Editorilor Români, Premiul de Stat al Republicii Moldova, ASPRO ş.a.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Publică manuale școlare, albume de artă, studii de istorie, lingvistică, politologie, publicistică, lucrări didactice, dicționare,  beletristică și cărți pentru copii, traduceri din literatura universală, cărți de activități și de dezvoltare personală.

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Centre comerciale, librării și internet

DOMENII DE EDITARE

Cărți pentru copii, manuale și auxiliare școlare, albume de artă, dicționare, publicistică, beletristică etc.

 

 

EDITURA ARCO IRIS

FURCOIU RALUCA PFA

Bd. 15 Noiembrie, nr. 43, sc. B, ap. 1, Brașov, România

Tel.: 0729 336 339

Fax: 0368 007 093

E-mail: editura.arcoiris@gmail.com

DATA ÎNFIINȚĂRII: 04.08.2016

COD DE EDITURĂ: 978

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 16

REPREZENTANȚI

Director general: RALUCA FURCOIU

DISTRIBUITOR: FURCOIU GH. VICTORIA PFA

Str. Tâmpei, nr. 6, bl. A1, sc. A, ap. 18, Brașov, România

Tel.: 0723 383450, 0722611010

E-mail: furcoiuconstantin@gmail.com

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

RALUCA FURCOIU

Tel.: 0729 336 339

E-mail: editura.arcoiris@gmail.com; raluca_furcoiu@yahoo.

com

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura ARCO IRIS s-a născut din dorința de a face cunoscute iubitorilor de carte și de aduce în atenția cititorilor de toate vârstele o serie de scrieri, dedicate unor persoane dragi din familiile autorilor, care au adus bucuria și amuzamentul copiilor și adulților, deopotrivă, de a îi încânta cu povești pline de

învățăminte și din dorința de a stimula interesul pentru citit.

Cărțile noastre se adresează copiilor de toate vârstele și aduc elemente de noutate și originalitate, fiind atât o sursă de învățare, cât și de amuzament pentru cei care le citesc sau le ascultă.

TIP DE ACTIVITATE

Editură/Vânzare cărți

PRODUSE

Cărți

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Prin intermediul distribuitorului FURCOIU GH. VICTORIA, al librăriilor, magazinelor specializate, chioșcurilor, prin comenzi directe prin e-mail:editura.arcoiris@gmail.com sau la numerele de

telefon: 0722 611 010, 0723 383 450, 0729 336 339 și pe pagina  noastră de facebook: www.facebook.com/EdituraArcoIris

DOMENII DE EDITARE:

Beletristică. Cărți pentru copii – ghicitori, povești, fabule și

poezii (2-14 ani). Cărți de șah. Cărți religioase

 

 

EDITURA ARS LIBRI

SC ARS LIBRI PROF SRL

Satul Șerboeni, nr. 389, com. Buzoeşti, jud. Argeş, România

Tel.: 0248 546 357

E-mail: zmarandescuadina@yahoo.com; arslibri@yahoo.

com

www.edituraarslibri.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 2007

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 36

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: peste 400

REPREZENTANȚI

Director general: ADINA GRIGORE

Copyright: CRISTINA-IPATE TOMA

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

ADINA GRIGORE

Tel.: +4.0724 361 565

E-mail: zmarandescuadina@yahoo.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura Ars Libri este înființată în anul 2007. A câștigat încrederea

publicului prin seriozitate, materialele editoriale apărute sub egida sa impunându-se prin înalte standarde de calitate, atât în ceea ce privește conținutul științific, cât și prezentarea grafică.

Este lider de piață în materiale educaționale, cu grad ridicat de eficacitate și aplicabilitate, adaptate la curriculumul școlar actual și la cerințele societății contemporane.

Un mare succes pe piață îl au colecțiile: Copilul expert, Caruselul cunoașterii, Evaluare, Practici în educație, Consiliere școlară, Povești educative, Enciclopedia, Dicționarele Ars Libri.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi. eBooks

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Internet.

DOMENII TEMATICE

Carte școlară. Artă. Autobiografii/ Memorii. Beletristică. Biografii.

Călătorii (eseistică, aventură, ghiduri). Cărţi pentru adolescenţi

‒ ficţiune şi non-ficţiune. Cărţi pentru copii. Cultură şi

civilizaţie. Filosofie. Istorie. Ştiinţe sociale

 

 

GRUPUL EDITORIAL ART

SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL

Str. Splaiul Independenței, nr. 315-317-319, București,

România

Tel.: 021 2240130

Fax: 021 2243287

E-mail:office@editura-art.ro

www.editura-art.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 2001

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 710

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 1757

REPREZENTANŢI

Director general: Dan Iacob

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

RĂZVAN FLOREA

Tel.: +4.0741.106232

E-mail: razvan.florea@editura-art.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Grupul Editorial Art dorește să-și câștige cititorii prin alegerile sale de autori, de traducători, prin calitatea grafică a cărților sale. Oferta noastră își propune să fie – în toate sensurile – accesibilă. Singura restricție va fi aceea dictată de exigența calității. Veți înțelege de ce.

TIP DE ACTIVITATE Editare

PRODUSE Cărți

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE Librării și magazine specializate

DOMENII DE EDITARE Beletristică. Cărți pentru adolescenți – ficțiune și nonficțiune

(13-18 ani). Cărți pentru copii – ficțiune și non-ficțiune

(1-7 ani). Cărți pentru copii – ficțiune și non-ficțiune (8-12 ani)

 

 

EDITURA „A.V.IT.PUBL” și „BVL”

Editura „A.V.iT. Publ ” și „BVL”

Str. Ismail, nr. 47, ap. 8

Municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 79456575

E-mail: librarieavit@mail.ru

Data înființării : 2016

Cod editură (al treilea grup de cifre din ISBN): 5587

Număr de titluri disponibile : 80

Reprezentanți

Director general : Anatoli E Rotari

Persoana de contact pentru Bookfest

Anatoli E Rotari

Tel.: +373/79456575

E-mail: librarieavit@mail.ru

Tip de activitate

Editură

Produse

Cărți pentru copii

Modalitatea de distribuire

Librării

Domenii de editare

Cărți pentru copii

 

 

EDITURA BALACRON

BALACRON SRL

Str. Calea Ieșilor, nr. 10

Municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 59 52 63

Fax: +373 22 / 59 52 63

E-mail: balacronprint@gmail.com

www.balacron.md

DATA ÎNFIINŢĂRII: 19.11.2002

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 128

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 11 (pentru donații)

REPREZENTANŢI

Director general: DUMITRU MUNTEAN

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

DUMITRU MUNTEAN

Tel.: 069145057

DESCRIEREA COMPANIEI

SRL „BALACRON” îşi desfăşoară activitatea în baza statutului.

Genurile principale de activitate în prezent sunt:

  1. Editarea cărţilor, broşurilor şi altor publicaţii;
  2. Producţia formelor de tipar;
  3. Legătorie şi finisare;

4.Tipărirea altor publicaţii.

Iniţial, activitatea firmei s-a axat pe comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor ş.a. Ulterior, „Balacron” SRL şi-a extins activitatea prin înfiinţarea unei tipografii, conlucrând, la etapa actuală, cu multe edituri din Republica Moldova în vederea editării şi tipăririi a diverse tipuri de lucrări, inclusiv manuale şcolare, agende, cărţi (coperta tare), cărţi (coperta moale), broşuri, pliante, postere, placate, prestând şi alte servicii poligrafice precum legătoria şi finisarea. La moment, firma deţine cu titlu de proprietate privată (Titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren 0100518319) o încăpere cu teren aferent cu o suprafaţă totală de 0,24 ha (încăpere de producere cu suprafaţa 1471,4 m2), situată pe str. Calea Ieşilor, nr. 10 „I”, clădirea fiind utilizată în calitate de bază de producere.

TIP DE ACTIVITATE Servicii editorial-poligrafice

PRODUSE Produse poligrafice standard 01, 02, 7, 7BC

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE  Livrare

DOMENII DE EDITARE  Știință, educație, publicitate etc.

 

 

BESTSELLER

BIONSTIL SRL

Str. Drumul Viilor, nr. 36, bl. 1

Municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 99 39 92

E-mail: info@bestseller.md

www.bestseller.md

DATA ÎNFIINŢĂRII: 5 noiembrie 2015

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 3143

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 13

REPREZENTANŢI

Director general: Ion Bargan

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

Marcel Cebotari

Tel.: 068 11 02 82

E-mail: cebotarimarcel7@gmail.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Bestseller este o companie a cărei misiune este perfecționarea accesului la cunoștințe prin activitatea de publicare și vânzare de cărți. Viziunea Bestseller este ca într-o bună zi în fiecare casă să existe o bibliotecă. Librăria „Bestseller – Books, Tea & Coffee” a fost lansată cu scopul de a îmbunătăți experiența de procurare a cărților, cititorii având posibilitatea să lectureze, savurând o cafea într-o ambianță plăcută.

TIP DE ACTIVITATE  Activitatea de publicare și comercializare online carte

PRODUSE Carte, e-book

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE Librărie, online

DOMENII DE EDITARE Literatură artistică, poezie

 

 

BIBLION

SC „BIBLION” SRL

Bd. Ștefan ce Mare și Sfânt, nr. 184, of.11

MD 2004, municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 43-40-14,

Fax: +373 22 / 43-40-14

E-mail: biblion1@mail.ru

www.biblion.md

DATA ÎNFIINȚĂRII: 2003

Număr de titluri disponibile : 300

REPREZENTANŢI

Director: ANATOLII TISLIUC

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

VICTORIA ANTON

Tel.: 022 43 40 14; 060 21 40 14

E-mail: biblion1@mail.ru

DESCRIEREA COMPANIEI

Compania de distribuţie a cărţii din Chişinău SC „Biblion”

SRL este pe piaţa de cărţi din Moldova timp de mai bine de 25

de ani, este unul dintre importatorii de carte în Republica Moldova,

dar activează şi ca editură. Biblion a emis deja mai mult

de 300 de titluri, unele din care sunt:

Serii:

– „Copilaşi isteţi”

– Cărţi cartonate cu 30 de butonaşe sonore

– Cărţi cartonate pentru cei mici (poveşti, poezii, de dezvoltare)

– Cărţi cartonate cu „ochișori”

– „Aventurile unui pui…”

– „Primele mele descoperiri”

– Poezii de Grigore Vieru

– „Autocolante ilustrative”

– „Dezvoltăm logica”

– „Din folclorul copiilor”

 Abecedar, culegeri de teste pentru copii

 Audioposter Alfabet și numărătoare

 Dicţionare (englez, rus, francez, explicativ, de sinonime etc.)

 Cărţi de colorat etc.

TIP DE ACTIVITATE

Editură. Furnizare de produse

PRODUSE

Cărți

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Internet

DOMENII DE EDITARE

Enciclopedii, povești, cărți de colorat, dicționare, teste etc.

 

 

EDITURA CARTIER

EDITURA CARTIER SRL

Str. București, nr. 68, of. 543

MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 20-34-91

Tel./Fax: +373 22 / 20-34-91

E-mail: cartier@cartier.md

www.cartier.md

DATA ÎNFIINŢĂRII: 1995

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN):

79 și 86

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 340

REPREZENTANŢI

Director: Gheorghe Erizanu

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

Inga Tribusean

Tel.: 069 20 58 76

E-mail: inga.tribusean@cartier.md

DESCRIEREA COMPANIEI

Fondată la 6 martie 1995, Editura Cartier se impune de la bun început printr-o selecție riguroasă a titlurilor și a autorilor (primele apariții îi aduc și primele premii – al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România); printr-o diversitate de serii și colecții, pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire; prin traducerile la zi ale celor mai importante cărți ale gândirii europene contemporane; prin elaborarea unor dicționare enciclopedice de referință; printr-o medie anuală de circa 80 de titluri și, nu în ultimul rând, printr-un sistem propriu de difuzare în cele mai bune librării din România și Republica Moldova. Profilul Editurii Cartier este definit de colecțiile Cartier Popular, Cartier Istoric, Cartier de Colecție, Biblioteca deschisă, Rotonda, Verde, Codobelc ș.a.

TIP DE ACTIVITATE

Editură și librării

PRODUSE

Cărți, enciclopedii, albume, dicționare

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Online pe shop.cartier.md și în librăriile din România și Republica Moldova

DOMENII DE EDITARE

Beletristică, eseu, poezie, istorie, drept, carte pentru copii, enciclopedii, educațional, administrație publică

 

 

CURTEA VECHE PUBLISHING

SC CURTEA VECHE PUBLISHING SRL

Str. Aurel Vlaicu, nr. 35, corp. B, sector 2, Bucureşti, România

Tel.: 0212225726

Fax: 0212231688

E-mail: distributie@curteaveche.ro

www.curteaveche.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 1998

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 588

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 1200

REPREZENTANŢI

Administrator: GRIGORE ARSENE

Director general: IREN ARSENE

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

DANIEL VADUVA

Tel.: +4.0743. 008855

E-mail: daniel.vaduva@curteaveche.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

De peste 20 de ani, Curtea Veche Publishing este unul dintre liderii pieței editoriale românești, având în portofoliu titluri de ficțiune și non-ficțiune. În 1998, editura a început prin publicarea literaturii de dezvoltare personală, o noutate necesară societății românești de atunci, aflată în tranziție. Colecția „Cărți Cheie” se impune și astăzi prin aparițiile editoriale relevante în ariile de business, literatură motivațională, educație financiară sau socială. Catalogul editurii s-a îmbogățit ulterior și prin colecții dedicate terapiei familiale și de cuplu, științe sociale și politice, psihologie, sănătate și nutriție, gastronomie, cărți pentru copii, dar și literatură contemporană românească și străină. Curtea Veche Publishing deține exclusivitate pentru publicarea în România a mai multor autori de succes, ale căror cărți s-au vândut în milioane de exemplare în toată lumea: Dale Carnegie, Robert Kiyosaki, Daniel Goleman, Allan şi Barbara Pease, Edward de Bono sau Jamie Oliver. Curtea Veche Publishing este, de asemenea, partenerul Casei Regale a României, publicând volume despre sau scrise de membrii Familie Regale.

TIP DE ACTIVITATE: Editură

PRODUSE

Audio/Audiobooks. Cărţi. eBooks

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Chioşcuri de ziare. Internet.

Poştă. Raioane de carte ale hipermarketurilor

DOMENII DE EDITARE

Dezvoltare personală. Arte interpretative (actorie, dans, teatru etc.). Autobiografii/Memorii. Beletristică. Bibliografie.

Călătorii (eseistică, aventură, ghiduri). Cărţi de bucate. Cărţi pentru adolescenţi – ficţiune şi non-ficţiune. Cărţi pentru copii – ficţiune şi non-ficţiune. Corp, minte, spirit (astrologie, ezoterism epoca nouă). Critică şi istorie literară. Cultură şi civilizaţie.

Economie/Comerţ. Educaţie (pedagogie, metodică şi metodologie, manuale şcolare, formarea adulţilor, instruirea la vârsta preşcolară, ocupaţională, academică etc.). Familie şi relaţionarea

în familie. Filosofie. Frumuseţe. Istorie. Îngrijire corporală, sănătate, fitness. Job-uri/cariere. Lifestyle. Îngrijirea copilului.

Muzică. Politică. Psihanaliză. Psihologie/Psihiatrie. Religie (teologie, spiritualitate). Ştiinţe politice. Ştiinţe sociale (antropologie, etnologie, cultura pop, sociologie etc.). Umor

 

DIDACTICA PUBLISHING HOUSE

Splaiul Unirii, nr. 16, camerele 506-507, etaj 5, sector

4, Bucureşti, România

Tel.: 021 410 88 14

Fax: 021 410 88 10

E-mail: office@edituradph.ro

www.edituradph.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 2004

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 683

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 900

REPREZENTANŢI

Director general: FLORENTINA ION

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

ALINA COJOCARU

Tel.: 021 410 88 14; 0758 220 533

E-mail: alina.cojocaru@edituradph.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Încă de la înființare, misiunea Editurii DIDACTICA PUBLISHING HOUSE a fost și a rămas cea de transformare a educației copiilor într-o activitate plăcută. Prin cele peste 800 de titluri de cărți și jocuri educaționale realizate, ne-am propus să ne împlinim un vis: acela de a educa \\\”altfel\\\” și de a crea o \\\”școală ideală\\\” pentru noile generații. Citindu-ne cărțile, copiii își vor forma o cultură generală solidă, iar părinții și cadrele didactice vor găsi în ele un sprijin real.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Raioane de carte ale hipermarketurilor. Librării şi magazine

specializate. Internet. Chioşcuri de ziare

DOMENII DE EDITARE

Călătorii (eseistică, aventură, ghiduri), Cărţi de benzi desenate, Cărţi de bucate, Cărţi de referinţă (dicţionare, enciclopedii, anuare etc.), Cărţi pentru adolescenţi ‒ ficţiune şi non-ficţiune (13-18 ani), Cărţi pentru copii ‒ ficţiune şi non-ficţiune (1-7 ani), Cărţi pentru copii ‒ ficţiune şi non-ficţiune (8-12 ani), Educaţie (pedagogie, metodică şi metodologie, manuale şcolare, formarea adulţilor, instruirea la vârsta preşcolară, ocupaţională, academică etc.), Fotografie.

 

 

GBV DILLENBURG GMBH

GBV Dillenburg Gmb H

Eiershäuser Straße 54, 35713 Eschenburg, Germany

Tel: +49 2774 8005-0

Fax: +49 2774 8005-50

Email: info@gbv-dillenburg.de

www.gbv-dillenburg.de

DATA ÎNFIINŢĂRII: 1988

Număr de titluri disponibile : peste 1000

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 978

REPREZENTANŢI

WALTER KRESTELl

ION SIMIONESCU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

WALTER KRESTELl

Tel: +49 152 01735812

E-mail: W.Krestel@gmx.de

DESCRIEREA COMPANIEI

Suntem o editură care oferă literatură creştină. Oferim pe

plan mondial Evanghelia – Vestea bună – despre Isus Cristos

prin literatură tipărită sau în formă electronică.

Edităm literatură în mai mult de 90 de limbi, exclusiv limba

germană, şi expediem anual în mai mult de 100 de ţări de pe

diverse continente.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărți, calendare, broșuri, pliante

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Prin poştă, expediere de mărfuri, internet

DOMENII DE EDITARE

Literatură creştină

 

 

EDUCATIONAL CENTRE

Educational Centre SRL

Str. Columna, nr. 72, bl. 3

MD-2012, municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 22-89-87

Fax: +373 22 / 22 89 87

E-mail: office@educationalcentre.md

www.educationalcentre.md

Data înființării : 1996

Cod editură (al treilea grup de cifre din ISBN):

diverse edituri străine

Număr de titluri disponibile : ≈ 500

Reprezentanți

Director: Tatiana Cernov

Persoană de contact pentru Bookfest

Tatiana Cernov

Tel.: 069283320

E-mail: tcernov@educationalcentre.md

Descrierea compa niei

Librăria de carte straină Educational Centre este reprezentant și distribuitor al diferitelor edituri cu renume – Oxford UP, Penguin, DK, Cambridge UP, Elsevier, McGrawHill, MacMillan, Palgrave, Taylor & Francis, BookPoint, Garnet Education, Willey, (Marea Britanie), Max Hueber Verlag, Langenscheidt (Germania), ELI, Alma Edizioni, Edilingua (Italia), Santillana (Spania).

Educational Centre oferă spre vânzare:

– cărţi de învăţare şi predare a limbilor engleză, germană,

italiană, spaniolă etc.,

– promovează şi distribuie cărţi de interes academic și

educațional,

– cărţi de interes vocaţional (business, banking, computing,

electronics, law etc.)

– literatură (clasică + modernă), dicţionare pe toate nivelele.

Un loc aparte îi revine literaturii pentru copii de toate vârstele:

dicţionare în imagini, poveşti, cărți de benzi desenate,

cărţi de colorat etc.

Tip de ac tivitate

Librărie de carte străină

Produse

Cărți, CD-uri, DVD-uri

Moda litateA de distribuire

Vânzare

Domenii tematice

Cărţi de interes academic, educațional şi pentru copii, cărţi

de interes vocaţional (business, medicine, law etc.), literatură

în original și adaptată (clasică + modernă), dicţionare bilingve

și explicative

 

EPIGRAF

Epigraf SRL

Str. București, nr. 60, of. 11

MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 22 85 87

Fax: +373 22 / 22 85 87

E-mail: epigraf2018@gmail.com

www.epigraf.md

Data înființării : 1998

Cod editură (al treilea grup de cifre din ISBN): 9975

Număr de titluri disponibile : peste 100

Reprezentanți

Director: Oleg Bujor

Persoan Ă de contact pentru Bookfest

Oleg Bujor

Tel.: 0 794 60737

E-mail: epigraf2018@gmail.com

Descrierea compa niei

Editura Epigraf, înfiinţată în 1998 la Chişinău, s-a impus pe piaţa românească prin cărţile editate în domeniile: enciclopedic, economic, politic şi ştiinţifico-cognitiv. Are o bogată colecţie de carte pentru copii, dicţionare, materiale didactice şi metodice. A tradus şi a publicat titluri ale unor autori consacraţi în Europa şi în S.U.A. De mare popularitate se bucură cărțile destinate micilor cititori: Poienița copilăriei; Hai să-ți spun, 156 de răspunsuri date de mămici, tătici, bunici la întrebările celor mici; Stupul de aur; Povești adevărate, care a fost menționată cu Diploma de Onoare a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret IBBY. Activitatea Editurii Epigraf și accentul deosebit pe care îl pune pe calitate au fost menționate cu Diploma de Merit a Academiei de Științe a Republicii Moldova, precum și în cadrul expozițiilor de carte de la Chișinău, Iași și București. Tip de ac tivitate

Activitate editorială

Produs e

Cărți și materiale didactice

Moda litateA de distribuire

Prin asociațiile Cartea, Pro-Noi, Moldpresa, prin librăriile

Cartier, Libresco, Liga Presei, precum și difuzarea pentru

angrosiști direct de la sediul editurii

Domenii de editare

Carte pentru copii, carte didactică, carte enciclopedică,

carte social-politică și economică, set de materiale didactice

pentru preșcolari

 

 

ERUDIT STUDIO

SC ERUDIT STUDIO SRL

Str. A. Puşkin, nr. 52

Municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: 0794 02 172

E-mail: eruditclub@gmail.com; info@joc.md

www.joc.md, www.facebook.com/eruditclub

DATA ÎNFIINȚĂRII: 2010

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: peste 500

REPREZENTANȚI

Director: MARCEL SPATARI

Director adjunct: VERA ȚURCANU-SPATARI

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

ADRIAN BÎTCO

Tel.: 0601 77 789

E-mail: eruditclub@gmail.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Erudit Studio este producător și distribuitor de jocuri educative și de societate. Compania a elaborat jocul de societate „Aici e Moldova” în cadrul campaniei „Eu aleg Moldova”, realizează de mai mulți ani emisiunea televizată „Erudit Cafe” de la postul de televiziune Moldova 1, distribuie peste 1000 de titluri de jocuri educative și de societate în limbile română și engleză, având cea mai variată ofertă pe acest segment în Republica Moldova. Jocurile sunt disponibile pe site-ul www.joc.md. Compania administrează clubul „Brainstorm Cafe” (Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 52) unde se organizează competiții intelectuale, dezbateri pe teme actuale și alte evenimente pentru tineri. În cadrul unor proiecte sociale, compania a dotat cu jocuri de societate ludoteci din cadrul școlilor și centrelor de tineret din Republica Moldova. TIP DE ACTIVITATE

Producere și distribuție de jocuri educative și de societate

PRODUSE

Jocuri educative și de societate, ateliere, emisiuni televizate

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării, magazin propriu, magazine de jocuri, internet

DOMENII TEMATICE

Jocuri de cultură generală cu întrebări și răspunsuri, jocuri

de roluri, jocuri strategice, tematice (istorice, economice, fantasy

etc.), jocuri de logică pentru copii și adulți

 

 

SC EURODIDACTICA SRL

COMPANIE EURODIDACTICA SRL

Str. Drumul Gării Baloteşti, nr. 20, oraşul Otopeni,

jud. Ilfov

Tel.: 021.242.50.82

E-mail:office@eurodidactica.ro

www.eurodidactica.com

DATA ÎNFIINŢĂRII: 08.05.2007

COD DE EDITURĂ: 8841, 94203, 94204

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: peste 300

REPREZENTANŢI

Director general: Eugen Ursu

Director editorial: Rodic A Ursu

DESCRIEREA COMPANIEI

EURODIDACTICA SRL este lider pe piaţa românească a materialelor didactice auxiliare, oferind o gamă largă de produse cartografice la istorie şi geografie, seturi de planşe şi fişe didactice pentru toate materiile curriculare, de la nivel preşcolar la cel universitar, precum şi un şir de softuri educaţionale. Toate hărţile desenate pentru copii au fost traduse în limbi străine (engleză, franceză, germană, ucraineană, arabă), fiind executate în tehnologia 3D (în relief), reprezentând, astfel, un instrument de studiu remarcabil, inclusiv pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Noutatea acestui an o reprezintă lansarea hărților penru copii, elaborate în tehnologia recunoașterii vizuale, care permite ‒ prin scanarea imaginii ‒ accesarea unei platforme interactive cu informații interesante despre fiecare obiectiv vizat.

TIP DE ACTIVITATE

Editare, producţie, import şi distribuţie de materiale didactice

şi echipamente şcolare.

PRODUSE

Materiale cartografice; Softuri educaţionale; Jocuri educaţionale;

Materiale didactice auxiliare; Echipamente şcolare

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Vânzare directă/ prin reţele/ retailer

DOMENII DE EDITARE

Ştiinţe umane, reale, stiinţe ale naturii

 

 

EDITURA GAMA

SC EDITURA GAMA SRL

Bd. Chimiei, nr. 14, clădire de birouri, aripa dreaptă

Iași, România

Tel.: 0232230212 (int. 122)

Fax: 0232231776

E-mail: office@edituragama.ro;

beatrice.ciobanu@edituragama.ro

www.edituragama.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1994

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 149

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 600

REPREZENTANȚI

Președinte: DAN SĂVEANU

Director general: DIANA MOCANU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

DAN SAVEANU

Tel.: +4.743.222 307

E-mail: dan.saveanu@edituragama.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura Gama are peste 20 de ani de experiență în editarea de carte pentru copii. Suntem prima editură din România care a publicat cărți bazate pe metoda Montessori și material montessorian.

Punem accentul pe originalitate și adaptabilitate la piața autohtonă.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Audio/Audiobooks. Cărți. CD-ROM/DVD

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării și magazine specializate. Chioșcuri de ziare. Internet.

Poștă. Raioane de carte ale hipermarketurilor

DOMENII DE EDITARE

Artă. Beletristică. Cărți pentru adolescenți – ficțiune și nonficțiune.

Cărți pentru copii – ficțiune și non-ficțiune. Educație

(pedagogie, metodică și metodologie, manuale școlare, formarea

adulților, instruirea la vârsta preșcolară

 

 

GOLOVEI SERVICII

GOLOVEI SERVICII SRL

Bd. Dacia, nr. 73, bl. 1, ap. 16

Municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: 079 13 65 42

E-mail: golovei.lilia@gmail.com

www.psihologie.md

DATA ÎNFIINȚĂRII: 2018

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 26

REPREZENTANȚI

Director general: LILIA GOLOVEI

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

LILIA GOLOVEI

Tel.: 079 13 65 42

E-mail: golovei.lilia@gmail.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Unul dintre serviciile oferite de Golovei Servicii SRL este comerțul cu literatură didactică (shop.psihologie.md), inclusiv servicii de testare psihologică on-line (test.psihologie.md).

Autorul cărților este Golovei Lilia, psiholog, master în științe sociale. Primul ghid a apărut în 2010: Familia – promotor al valorilor.

Interesul manifestat de psihologi și cadrele didactice din Moldova și România au servit ca imbold pentru continuarea activității de elaborare a ghidurilor metodologice pentru psihologi, cadre didactice, educatori și a caietelor de lucru pentru elevi.

Temele abordate au reieșit din problemele cu care se confruntă elevii: adaptarea școlară, sfera emoțională, anxietatea, relațiile adolescenți-părinți, dezvoltarea caracterului, ghidarea în carieră, dezvoltarea cognitivă etc.

La moment au fost editate 26 de titluri (13 ghiduri metodologice și 13 caiete de lucru pentru elevi), care fac parte din 3 serii:

Colecția Psihoprofilaxie cuprinde ghiduri cu activități pentru orele de psihoprofilaxie și dirigenție;

Colecția Dezvoltare personală include programe elaborate pentru diminuarea influenței negative a unor probleme cu care se confruntă elevii;

Colecția Evaluare psihologică include teste, tehnici și chestionare psihologice.

TIP DE ACTIVITATE

Comerț cu amănuntul

PRODUSE

Cărţi

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

DOMENII TEMATICE

Literatură didactică

 

 

EDITURA GUNIVAS

Editura Gunivas

Str. Ion Creangă, nr. 62, bl. 4

MD-2064, municipiul Chişinău, Republica Moldova

Tel.: 069 621395

E-mail: gunivas@gmail.com

www.gunivas.com

DATA ÎNFIINȚĂRII: 2000

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 4457

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 60

REPREZENTANȚI

Director: NICOLAE GUȚANU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

VALENTIN GUTIUM

Tel.: 069621395

E-mail: gunivas@gmail.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura Gunivas SRL a fost înregistrată în luna noiembrie, 2000. Pe parcursul activităţii, în editură a apărut un şir de lucrări importante. Politica editorială s-a axat pe editarea unor opere literare fundamentale şi a dicţionarelor.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Internet

DOMENII TEMATICE

Dicționare, critică literară, manuale, beletristică etc.

 

 

HAPPY COLOR

HAPPYCOLOR INT SRL

Str. Budai Deleanu, nr. 21A, Timișoara, jud. Timiș, România

Tel.: 0356429332

E-mail: office@happycolor.ro

www.happycolor.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 2016

REPREZENTANȚI

Director general: VALENTIN MIHAI

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST: VALENTIN MIHAI

Tel.: +4.0728.881333

E-mail: office@happycolor.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Art, hobby & fun: comerț cu produse de artă, hobby, jocuri și jucării educative; ateliere și activități tematice. La Happy Color ne mândrim să aducem pentru prima oară în România conceptul de Art, hobby & fun, pe scurt, un concept complex ce are la bază ideea de educație estetică și dezvoltarea gândirii logice. Aici este locul unde găsești mii de produse de pictură, desen, grafică, modelaj, lemn, papetărie, hobby și accesorii, obiecte handmade și o diversitate de jocuri pentru toate vârstele și gusturile: jocuri de memorie, de strategie, de distracție, e îndemânare și nu numai. Totodată, este spațiul unde te vom învăța să creezi lucruri deosebite care să-ți coloreze viața.

TIP DE ACTIVITATE

Învățământ

PRODUSE

Manuale școlare/jocuri educaționale

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării și magazine specializate. Internet. Raioane de carte ale hipermarketurilor

DOMENII TEMATICE

Educație (pedagogie, metodică și metodologie, manuale școlare, formarea adulților, instruirea la vârsta preșcolară, ocupațională, academică etc.). Jocuri

 

 

EDITURA HUMANITAS

GRUPUL EDITORIAL HUMANITAS

Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp C, etaj 1, Bucureşti, România

Tel.: 0214088350

Fax: 0214088351

E-mail: secretariat@humanitas.ro

www.humanitas.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1990

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 50

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 1000

REPREZENTANȚI

Preşedinte: GABRIEL LIICEANU

Director general: LIDIA BODEA

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

IONUŢ TRUPINĂ

Tel.: +4.0731.630940

E-mail: ionut.trupina@humanitas.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Humanitas deţine numeroase premii de excelenţă. De la înfiinţare (1990), a publicat peste 5.000 de titluri în peste 21 de milioane de exemplare. Profilul iniţial de ştiinţe umaniste al Editurii Humanitas este astăzi mult mai extins, editura publicând în prezent atât literatură, filosofie, religie, ştiinţe sociale şi politice, istorie şi memorii, cât şi carte de ştiinţă, carte practică, albume de artă, carte pentru copii. Peste 300 de titluri pe an apar în cele peste 50 de colecţii şi serii de autor ale editurii, al cărei portofoliu cuprinde numele celor mai importanţi autori clasici, moderni şi contemporani.

TIP DE ACTIVITATE

Editură. Editură de produse multimedia/electronice

PRODUSE

Audio/Audiobooks. Cărţi. eBooks

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Internet. Raioane de carte

ale hipermarketurilor

DOMENII DE EDITARE

Arhitectură. Artă. Autobiografii/Memorii. Beletristică. Biografii. Călătorii. Cărți de bucate. Cărți de referință. Cărți pentru copii și adolescenți – ficțiune și non-ficțiune. Critică și istorie literară. Cultură și civilizație. Educație. Filosofie. Istorie. Îngrijirea copilului. Politică. Psihologie/Psihiatrie. Religie. Științe

 

 

EDITURA JUNIMEA

Editura JUNIMEA Iaşi

Str. Păcurari, nr. 4 (BCU „Mihai Eminescu” ‒ parter), Iași, România

Tel.: 0232 410 427

E-mail: edjunimea@gmail.com

www.editurajunimea.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 1969

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 37

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 100

REPREZENTANŢI

Director: Lucian VASILIU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

CĂTĂLIN-NARCIS DĂNILĂ

Tel.: +4.0723.211357

E-mail: edjunimea@gmail.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Fondată în 1969, Editura Junimea a crescut constant prin promovarea, cu precădere, a culturii naționale, acordând atenție creațiilor românilor de pretutindeni, dar deschizânduse și spre literatura lumii, precum și spre curentele de gândire contemporană. Junimea propune o ofertă generoasă de editare, având drept suport profesionalismul echipei și experiența, aflată acum în prag de SEMICENTENAR.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE  Cărți. Reviste

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării și magazine specializate. Internet. Poștă

DOMENII DE EDITARE

Autobiografii/Memorii. Beletristică. Bibliografie. Biografii.

Călătorii (eseistică, aventură, ghiduri). Cărți de referință (dicționare, enciclopedii, anuare etc.). Cărți pentru copii – ficțiune și non-ficțiune. Critică și istorie literară. Cultură și civilizație. Drept. Educație (pedagogie, metodică și metodologie, manuale școlare, formarea adulților, instruirea la vârsta preșcolară, ocupațională, academică etc.). Filosofie. Istorie. Medicină (umană, veterinară, farmaceutică)

 

 

KOMSOMOLSKAIA PRAVDA

S.C. Komsomolskaia Pravda – BASARABIA SRL

Str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

MD-2004, municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 23 81 16,

Fax: +373 22 / 22 12 74,

E-mail: allababuc.kp@gmail.com

www.kp.md

Data înființării : 1995

Reprezentanți

Director general: Sergei Ciuricov

Persoană de contact pentru Bookfest

ALLA BABUC

Tel.: 069168053

E-mail: allababuc.kp@gmail.com

Descrierea compa niei

Komsomolskaia Pravda din Moldova – cel mai popular și citit ziar în țara noastră. Audiența zilnică a lui este de mai mult de 15 000 de persoane. Tirajul zilnic este de 3 200 de exemplare.

Ediția de miercuri a ziarului Komsomolskaia Pravda este vândută în peste 19 000 de exemplare, audiența fiind de 55 000- 65 000 de persoane. Acesta este distribuit prin abonament și vândut în toate orașele din republică, inclusiv în Transnistria.

Site-ul kp.md este lider pe piața portalurilor informaționale.

Vizita lunară a site-ului – peste de 771 084 de persoane.

Ziarul Komsomolskaia Pravda din Moldova are o colecție unică de cărți pentru copii și adulți: Colecția de aur a basmelor, Minunata mea vilă, Mari sfinți, Bucătării ale lumii, Colecția de hobby-uri, Romane despre dragoste, Dietă sănătoasă pentru copii, Artiști celebri (carte+CD), Compozitori celebri (carte+CD), Pictori celebri, Muzee ale lumii.

Tip de ac tivitate

Editură. Tipărire şi activităţi anexe. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri. Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice

Produse

Ziare

Modalitatea de distribuire

Prin abonare şi vânzare

Domenii de editare sau domenii tematice

Știri autohtone, naţionale şi internaţionale, programe TV, ştiri de divertisment

 

 

GRUPUL EDITORIAL LITERA

Grupul Editorial Litera AVN SRL

Str. B. P. Hasdeu, nr. 2

MD-2005 municipiul Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22/ 29-41-10

Fax: +373 22 / 29-29-32

E-mail: litera@litera.md

www.litera.md

Data înfiinţării : 1989

Cod editură (al treilea grup de cifre din ISBN): 74

Număr de titluri disponibile : 7000

Reprezentanţi

Director general: ANATOL VIDRAŞCU

Persoana de contact pentru Bookfest

Andrei VINTEA

Tel.: 022-29-41-10; 078887042

E-mail: litera@litera.md

Descrierea companiei

Litera este cea mai veche editură privată înregistrată în Republica Moldova (3 mai 1989). Pe parcursul celor 30 de ani de activitate, a editat mai mult de 9700 de titluri de carte, cu un tiraj general de peste 36 de milioane de exemplare.

Din Grupul Editorial Litera fac parte două edituri cu aceeaşi denumire (una în România şi alta în Republica Moldova) şi 26 de librării, dintre care 22 în România.

După volumul de producţie şi vânzări, Grupul Editorial Litera ocupă al doisprezecelea an consecutiv primul loc în România.

Pe parcursul ultimului deceniu, Litera promovează un amplu program sociocultural de popularizare a cărţii, scoţând zilnic în vânzare, la preţuri accesibile, câte 2 titluri de carte.

Tip de ac tivitate

Editarea şi comercializarea cărţilor

Produse

Cărți

Moda litateA de distribuire

Comercializarea în librării, librărie on-line; abonare; participarea la târguri şi saloane de carte

Domenii de editare

Ficțiune și non-ficțiune pentru maturi și pentru copii, enciclopedii, dicţionare, albume de artă, manuale și auxiliare școlare, cărți de dezvoltare personală și spiritualitate, biografii, psihologie, istorie, medicină, ghiduri turistice etc.

 

 

METEOR PRESS

METEOR PRESS SRL

Str. Bahluiului, nr. 1, sector 1, București, România

Tel.:021.222.83.80

Fax: 021.222.83.80

E-mail: distributie@meteorpress.ro

www.meteorpress.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 1999

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 728

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 500

REPREZENTANŢI

Director general: Gigi Alecu

Director editorial: VIORICA HORGA

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

IULIANA PÂRVU

Tel.: +4.0724.440575

E-mail: iulia@meteorpress.ro

DESCRIEREA COMPANIEI Pentru că fiecare cititor este unic, Editura Meteor Press oferă, sub deviza „O carte pentru fiecare”, o gamă largă de lucrări din domeniile: istorie, religie, business, dezvoltare personală, beletristică, psihologie, turism, cărţi pentru copii, culegeri de matematică, dicţionare şi ghiduri de conversaţie, sănătate, gastronomie, legislaţie etc.

TIP DE ACTIVITATE Distribuitor de carte. Editură

PRODUSE Audio/ Audiobooks. Cărți. eBooks

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE Librării și magazine specializate. Chioșcuri de ziare. Internet. Poștă. Raioane de carte ale hipermarketurilor

DOMENII TEMATICE

Beletristică. Bibliografie. Biografii. Călătorii (eseistică, aventură, ghiduri). Cărți de bucate. Cărți de referință (dicționare, enciclopedii, anuare etc.). Cărți pentru copii și adolescenți – ficțiune și non-ficțiune. Corp, minte, spirit (astrologie, ezoterism, epoca nouă). Drept. Economie/Comerț. Educație (pedagogie, metodică și metodologie, manuale școlare etc.).

Filosofie. Frumusețe. Hobby și decorațiuni. Istorie. Îngrijire corporală, sănătate, fitness. Îngrijirea copilului. Medicină (umană, veterinară, farmaceutică). Psihologie/Psihiatrie. Religie

 

 

MOLDPRESA GRUP SRL

Moldpresa Grup SRL

Str. Ștefan Vodă, nr. 3, or. Durlești, Republica Moldova

Tel.: 022 58 55 44,

Fax. 022 580-700

E-mail: office@moldpresa.md

www.librarius.md

Data înfiin Țării : 2013

Număr de titluri disponibile : 30 000

Reprezentanți

Director general: Viorel Filimon

Persoan Ă de contact pentru Bookfest

IRINA MALANCEA

Tel.: 078 800 982

E-mail: imalancea@moldpresa.md

Descrierea companiei

Marca comercială Librarius a fost fondată în anul 2010. Librarius este cea mai mare rețea de librării din Moldova, situate în or. Chișinău, Bălți, Ungheni ș.a. La Librarius puteți găsi cărți din diverse domenii: literatură pentru copii, beletristică, manuale și auxiliare, psihologie.

Tip de activitate

Editare, distribuție și comercializare a cărților și publicațiilor periodice

Produse

Cărți, publicații periodice, puzzle, jucării pentru copii, birotică, papetărie etc.

Modalitatea de distribuire

Rețeaua de librării Librarius, rețeaua de chioșcuri Moldpresa

Domenii de editare

Enciclopedii, dicționare, cărți pentru copii, literatură artistică, manuale, cărți de istorie, sociologie, psihologie, economie, drept, medicină ș.a.

 

 

МОЗАИКА kids

ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

Проспект Маршала Жукова, д. 78, к. 2, эт. 2,

пом. I, ком. 21

123103, Россия, г. Москва

Tel.: +7(495) 380-22-68

Fax: +7(495) 380-22-68

E-mail: info@msbook.ru

www.msbook.ru

DATA ÎNFIINŢĂRII: 1989

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN):

4315

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 1000 SKU

REPREZENTANŢI

Director: E. M. Dorofeeva / Э. М. Доро феева

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

TATIANA SIMONOVA / ТАТЬЯНА СИМОНОВА

Tel.: +7 (916) 217-16 -32

E-mail: simonova@msbook.ru

DESCRIEREA COMPANIEI

„MOZAIKA kids” ‒ cea mai importantă editură rusă în domeniul educației preșcolare. Timp de 30 de ani, producem o gamă unică de cărți pentru dezvoltarea copiilor de la naștere până la școală: sistemul de dezvoltare pentru copii „Școala celor șapte pitici”, cărți cu autocolante, cărți interactive, jucării,

cărți de colorat etc.

«МОЗАИКА kids» ‒ ведущее российское издательство в области дошкольного воспитания и образования. Уже 30 лет мы выпускаем уникальный ассортимент развивающих книг для детей от рождения до школы: система развития детей «Школа семи гномов», книжки с наклейками, интерактивные книжки-игрушки, раскраски и т.д.

TIP DE ACTIVITATE

Editură / Издательская деятельность

PRODUSE

Cărţi și jocuri pentru copii de la 0 până la 7 ani și pentru pedagogii instituțiilor preșcolare / Книги и игры для детей от 0 до 7 лет и педагогов дошкольных учреждений

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Comercializarea în librării, librărie on-line / Книжные

магазины. Интернет

DOMENII DE EDITARE

Cărți pentru copii / Книги для детей

 

 

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

Calea Griviței, nr. 64-66, sector 1, Bucureşti, România

Tel.: 0212125845

Fax: 0212125846

E-mail: editura@mnlr.ro

www.mnlr.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 1994

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 167

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 300

REPREZENTANŢI

Director general: conf. univ. dr. IOAN CRISTESCU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

CARMEN MATEESCU

Tel.: 0212125845/ int. 605

E-mail: editura@mnlr.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura Muzeului Literaturii Române are scopul de a împărtăşi rezultatele muncii cercetătorilor care studiază manuscrisele din patrimoniu. Marii autori preocupaţi de cercetarea filologică, de istoria literaturii, au oferit editurii Muzeului Literaturii Române memorii valoroase ori ediţii critice ale clasicilor. În anul 2010 a fost evaluată de CNCSIS cu gradul B+ CA editură

ştiinţifică.

TIP DE ACTIVITATE

Editură. Galerie de artă / Muzeu

PRODUSE

Cărţi. Cărţi / Afişe de artă. Programe culturale. Ziare / Reviste

MODALITATE DE DISTRIBUIRE

Internet. Poştă

DOMENII DE EDITARE

Autobiografii / Memorii. Beletristică. Bibliografie. Biografii.

Critică şi istorie literară. Cultură şi civilizaţie. Filosofie

 

 

EDITURA NEMIRA

SC NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL

Str. Iani Buzoiani, nr. 14, sector 1, Bucureşti, România

Tel.: 0372118685

Fax: 0372118684

E-mail: office@nemira.ro

www.nemira.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1991

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 758

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: peste 1000

REPREZENTANȚI

Director general: ANA-MARIA NICOLAU

Copyright: CRISTINA NAN

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

CRISTIAN BORICEAN

Tel.: +4.0728.241008

E-mail: cristian.boricean@nemira.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Înființată în 1991, Editura Nemira este una dintre primele edituri particulare din România. Nemira îşi invită cititorii să ornească într-o călătorie literară în jurul lumii prin colecţiile Nautilus SF&F, Babel şi Damen Tango, Suspans, Yorick, Philemon, Istoria, iar pe cei mici îi cheamă în lumea Nemi.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi. eBooks

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Internet

DOMENII TEMATICE

Artă. Autobiografii/Memorii. Beletristică. Biografii. Călătorii (eseistică, aventură, ghiduri). Cărţi pentru adolescenţi ‒ ficţiune şi non-ficţiune. Cărţi pentru copii ‒ ficţiune şi non-ficţiune. Corp, minte, spirit (astrologie, ezoterism epoca nouă). Cultură şi civilizaţie. Filosofie. Istorie. Psihanaliză. Religie (teologie, spiritualitate). Ştiinţe sociale (antropologie, etnologie, cultura pop, sociologie etc. ). Umor

 

EDITURA NICULESCU

Editura Niculescu & Oxford University Press

Bd. Regiei, nr. 6D, 060204, București, România

Tel.: 0040213129782

Fax: 0040213148855

E-mail: editura@niculescu.ro

www.niculescu.ro; www.oxford-niculescu.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 1993

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 38

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 500

REPREZENTANŢI

Director general: ANDREI NICULESCU

Director editorial: MIHAELA NICULESCU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

NORA TRIFAN

Tel.: +4.0724.505355

E-mail: nora.trifan@niculescu.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Grupul Editorial Niculescu a devenit, în cei peste 20 de ani de activitate, una dintre companiile private cu rezonanță în domeniul editorial românesc, fiind cunoscut în domenii precum: auxiliare școlare, limbi străine, dicționare, hărți / ghiduri de călătorie, beletristică, enciclopedii, cărți pentru copii, manuale școlare, informare, utilitare, dezvoltarea personală ș.a.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi, hărți

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării și magazine specializate. Chioșcuri de ziare. Internet.

Poștă. Raioane de carte ale hipermarketurilor

DOMENII DE EDITARE

Beletristică. Bibliografie. Biografii. Cartografie. Calculatoare. Călătorii. Cărți de benzi desenate. Cărți de bucate. Cărți de referință. Cărți pentru copii și adolescenți – ficțiune și nonficțiune. Corp, minte, spirit. Critică și istorie literară. Cultură și civilizație. Drept. Economie / Comerț. Educație (pedagogie, metodică și metodologie, manuale școlare etc.). Familia și relaționarea în familie. Hobby și decorațiuni. Istorie. Îngrijire corporală, sănătate, fitness. Joburi/cariere. Lifestyle. Îngrijirea copilului. Politică. Psihologie / Psihiatrie. Sport și recreere.

Științe. Științe politice

 

PAUL EDITIONS

PAUL EDITIONS SRL

Str. Ștefan cel Mare, nr. 15, bl. 15, sc. G, ap. 7, sector

2, Bucureşti, România

Tel.: 0731 884 583; 0730 660 427

E-mail: pauleditions@gmail.ro

www.pauleditions.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 2016

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 8963

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 60

REPREZENTANŢI

Director general: MIHAELA ENACHE

Director editorial: NICOLETA PETCU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

MIHAELA ENACHE

Tel.: 0730 660 427

E-mail: anca.monica.enache@gmail.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Editură tânără pe piața românească ce dorește să promoveze

valorile culturale românești.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Internet. Chioșcuri de ziare. Poştă

DOMENII DE EDITARE

Istorie

 

 

POLISALM

POLISALM SRL – Reprezentanţa Editurii Polirom în Republica Moldova

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 200, of. 224

Municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 22 48 49

Fax: +373 22 / 29 54 25

E-mail: polirom.md@gmail.com

www.polirom.ro

Sediul Central:

Iași, România, Bulevardul Carol I, nr. 4, etaj 4, cod

700506, CP 266. rc J22-723-99 C.U.I. 12280354 capital

social: 312.500 lei.

Cont bancar: RO83INGB0014000038548911, ING Bank Iași

Tel.: 0232.214100, 0232.214111

Fax: 0232.214111

e-mail: office@polirom.ro

Distribuție: 0232.217440, 0232.218363

www.polirom.ro

Director: SILVIU LUPESCU

DATA ÎNFIINŢĂRII: 2002

REPREZENTANŢI

Director general: ALEXANDRU Solcan

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

Lumini Ța Cozma

Tel.: 0697 21680

E-mail: polirom.md@gmail.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Societatea pe acțiuni cu capital privat, înființată în februarie 1995 la Iași; 5000 titluri publicate până în prezent. 50 de domenii editoriale: literatură, eseu, jurnale, litere, filosofie, istorie, religie, psihologie, sociologie, politologie, pegagogie, asistență socială, studii de gen, media, relații publice, drept, limbi străine, informatică și calculatoare, educational, economie și afaceri, medicină, sănătate, practice ș.a.; Peste 65 de serii și colecții. Circa 13 000 000 de volume tipărite.

Numeroase premii atribuite de Asociația Editorilor din România, Uniunea Scriitorilor, ASPRO, Academia Română, revistele Sfera politicii, Cuvântul, Capital, CEDU 2000+ ș.a.

TIP DE ACTIVITATE

Comerț de cărți

PRODUSE

Cărți

DOMENII DE EDITARE

Literatură artistică, limbi străine, istorie, economie, politologie, psihologie, asistență socială, științele educației, medicină, relații publice etc.

 

 

PRO NOI

ÎM SOCIETATE DE DISTRIBUIRE A CĂRȚII PRO NOI SRL

Str. Alba Iulia, nr. 75, bloc Q

MD-2071, municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 (22) 516 817, +373 (22) 589 308

Fax: +373 (22) 58 02 68

E-mail: info@pronoi.md

www.pronoi.md, magazin online

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1999

REPREZENTANȚI

Director: DUMITRU RUDEANU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

ALIONA LISNIC

Tel.: 069 31 58 58

E-mail: aliona.lisnic@pronoi.md

DESCRIEREA COMPANIEI

Societatea de Distribuție a Cărții PRO NOI ocupă unul dintre cele mai importante locuri pe piața distribuției de carte. Zilnic, în librăriile PRO NOI este expus spre vânzare un larg nomenclator de carte pentru copii, jocuri educative, enciclopedii, dicționare, manuale și auxiliare școlare și preșcolare, literatură artisitică, literatură de specialitate, articole de birou, papetărie și altele.

PRO NOI comercializează angro, online și cu amănuntul aproximativ 20 de mii de titluri dintre cele mai diverse domenii de la peste 300 de edituri, și anume din Republica Moldova: ARC, Prut Internaţional, Ştiinţa, Cartier, Litera, Epigraf, Guguță, Biblion, Bestseller, Pro Libra, Lyceum, Cartdidact, ș.a.,din România: RAO, Prut, Corint, Leda, Runa, AQUILA, Gama, Nemira, Polirom, Curtea Veche, Trei, Epica, Cartemma, Meteor Press, Univers Enciclopedic ș.a. ş i din Rusia: РОСМЭН, ЭКСМО, Махаон, Эгмонт, Фламинго, Иностранка, АСТ-АСТРЕЛЬ, Статут, Норма, Альпина Бизнес Букс ș.a.

În prezent, sub numele rețelei de librării „PRO NOI” sunt reunite 15 librării amplasate în municipiile Chișinău, Bălți, Cahul, Ungheni şi în orașul Fălești.

Anual, librăriile „PRO NOI” deservesc sute de mii de cumpărători, cărora le este asigurată consultanță competentă în alegerea titlurilor de carte, însoțită de o deservire de calitate.

TIP DE ACTIVITATE

Comercial

PRODUSE

Cărţi, manuale și auxiliare școlare și preșcolare, literatură rtisitică, literatură de specialitate, articole de birou, papetărie și altele

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Rețea de librării

 

 

EDITURA PRUT

EDITURA PRUT SRL

Str. Câmpia Libertății, nr. 42, bl. B2, sc. C, et. 1, ap. 87,

sector 3, Bucureşti, România

Tel.: 0731 328 705

Fax: 021 324 74 45

E-mail: gheorghe.ene@prut.ro

www.prut.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 2003

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 978 – 973 – 8956

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 630

REPREZENTANŢI

Director general: ANGELA STAICU

Director editorial: GABRIELA IONESCU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

GHEORGHE ENE

Tel.: 021 324 74 45; 0731 328 705

E-mail: gheorghe.ene@prut.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Înfiinţată în 2003, Editura PRUT publică peste 70 de colecţii de carte pentru copii şi adolescenţi. Catalogul editurii cuprinde cărţi ilustrate, poveşti, cărţi-jucărie, cărţi de colorat, cărţi de activităţi pentru preşcolari, atlase, enciclopedii, cărţi din bibliografia şcolară, poezie, proză, critică literară. O parte dintre acestea sunt realizate în coproducţie cu o serie de edituri bine cunoscute din Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie, S.U.A, Belgia, Germania. Este deschisă colaborării cu autori, traducători, ilustratori, editori din ţară şi din străinătate.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Raioane de carte ale hipermarketurilor. Librării şi magazine specializate. Internet. Chioşcuri de ziare. Poştă

DOMENII DE EDITARE

Beletristică. Cărţi pentru adolescenţi ‒ ficţiune şi non-ficţiune (13-18 ani). Cărţi pentru copii ‒ ficţiune şi non-ficţiune (1-7 ani). Cărţi pentru copii ‒ ficţiune şi non-ficţiune (8-12 ani). Educaţie (pedagogie, metodică şi metodologie, manuale şcolare, formarea adulţilor, instruirea la vârsta preşcolară, ocupaţională, academică etc.). Jocuri

 

 

EDITURA PRUT INTERNAȚIONAL

EDITURA PRUT INTERNAŢIONAL SRL

Str. Alba Iulia, nr. 23, bl. 1A,

Municipiul Chişinău, Republica Moldova

Tel.: 069 11 47 00

E-mail: vlad.cretu@prut.ro

www.bookstore.md; www.edituraprut.md

Data înființării : 1992

Număr de titluri disponibile : 1 500

Reprezentanți

Director general: Corneliu Molea

Persoan Ă de contact pentru Bookfest

VLAD CREȚU

Tel.: 069 11 47 00

E-mail: vlad.cretu@prut.ro

Descrierea compa niei

Editura PRUT INTERNAȚIONAL, fondată în anul 1992, este lider în Moldova pe segmentul cărţii pentru copii şi adolescenţi.

Cele peste 70 de colecţii se completează, anual, cu 200 de titluri noi. Poezie, proză, cele mai frumoase poveşti, cărţijucării, atlase tematice, enciclopedii, memorialistică, dar şi capodopere ale literaturii române şi universale sunt puse la dispoziţia copiilor de toate vârstele şi părinţilor acestora.

Tip de activitate

Editare. Distribuire

Produse

Cărţi

Modalitatea de distribuire

Librării

Domenii de editare

Poveşti, cărţi-jucărie, cărţi de colorat, cărţi de activităţi pentru preşcolari, atlase, enciclopedii, cărți din bibliografia școlară, poezie, proză, critică literară, cărţi de referinţă

 

 

EDITURA RAO

SC RAO DISTRIBUŢIE SRL

Str. Bârgăului, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti, România

Tel.: 0212241231

Fax: 0212241231

E-mail: office@rao.ro

www.raobooks.com

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1993

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 006

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 1307

REPREZENTANȚI

Director general: OVIDIU ENCULESCU

Director editorial: ANCA ENCULESCU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

MARILENA ION

Tel.: +4.0729.039889

E-mail: marketing1@rao.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

De peste 25 de ani, Editura RAO are un program editorial dinamic şi ambiţios, bazat pe competenţă şi seriozitate, concepte-cheie care o clasează în topul celor mai bine cotate edituri din România. Editura Rao publică anual câteva sute de titluri noi, deopotrivă ficţiune şi non-ficţiune, în serii de autor sau în serii tematice, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii şi tineri. RAO este editura întregii familii, de la 2 la 102 ani!

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Internet. Poştă. Raioane

de carte ale hipermarketurilor

DOMENII DE EDITARE

Animale de casă. Arhitectură. Artă. Arte interpretative (actorie, dans, teatru etc.). Autobiografii / Memorii. Beletristică. Bibliografie. Biografii. Călătorii (eseistică, aventură, ghiduri). Cărţi de benzi desenate. Cărţi de bucate. Cărţi de referinţă (dicţionare, enciclopedii, anuare etc.). Cărţi pentru adolescenţi ‒ ficţiune şi non-ficţiune. Cărţi pentru copii ‒ ficţiune şi non-ficţiune. Corp, minte, spirit (astrologie, ezoterism, epoca nouă). Critică şi istorie literară. Cultură şi civilizaţie. Educaţie (pedagogie, metodică şi metodologie, manuale şcolare, formarea adulţilor, instruirea la vârsta preşcolară, ocupaţională, academică etc.). Familia şi relaţionarea în familie. Filosofie. Fotografie. Frumuseţe. Grădinărit. Hobby şi decoraţiuni. Istorie. Îngrijire corporală, sănătate, fitness. Jocuri. Lifestyle. Îngrijirea copilului. Medicină (umană, veterinară, farmaceutică). Modă. Muzică. Natură. Politică. Psihanaliză. Psihologie/ Psihiatrie. Religie (teologie, spiritualitate). Ştiinţe politice. Ştiinţe sociale (antropologie, etnologie, cultura pop, sociologie etc.)

 

 

EDITURA SENECA

ASOCIAŢIA SNK

Str. Clucerului, nr. 2, sector 1, Bucureşti, România

Tel.: 0725 346 333

E-mail: editura.seneca@gmail.com

www.edituraseneca.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 2013

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN

ISBN): 884

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: sub 50

REPREZENTANȚI

Director editorial: ANASTASIA STAICU

Vânzări: VICTOR ALEXA

LUCA OGHINEA

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

ANASTASIA STAICU

Tel.: +4 0725 346 333

E-mail: anastasia.staicu@asociatiasnk.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura Seneca apare în 2013 din dorința de a aduce filosofia aplicată în viața oamenilor. Publică traduceri proaspete ale textelor stoice clasice însoțite de ilustrații originale concepute de tineri artiști. În 2015 lansează colecția NOI și devine prima editură verde din România, folosind metode și tehnici speciale de tipar pentru a obține un impact minim asupra mediului. În continuare publică texte de interes pentru omul contemporan precum ghiduri pentru o viață sustenabilă și filosofie practică modern. TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi. Audiobooks

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Internet

DOMENII TEMATICE

Stoicism. Filosofie practică. Biografii. Ecologie. Sustenabilitate.

Economie. Teatru antic

 

ÎNTREPRINDEREA de Stat EDITORIAL-POLIGRAFICĂ „ŞTIINŢA”

Str. Academiei, nr. 3

MD-2028, municipiul Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 73-96-16

Tel./Fax: +373 22 / 73-96-27

E-mail: prini_stiinta@yahoo.com

www.editurastiinta.md

Data înființării : 1959

Reprezentanți

Director general: dr. ing. Gheorghe Prini

Persoan Ă de contact pentru Bookfest

LIUBA LUPAȘCO

Tel.: 079051561

E-mail: prini_stiinta@yahoo.com

Descrierea compa niei

În șase decenii de activitate, Știința are peste 8500 de titluri de carte publicate, într-un tiraj de peste 25 mil. de exemplare. O bună parte din titlurile de referință întregesc 100 de colecții și serii tematice, printre care: Moștenire, Pagini despre Basarabia, Antologia unui autor, Câmpul de lectură, Personalități notorii, Dicționare școlare ș.a. Tip de ac tivitate

Editare de carte

Produs e

Cărți

Moda litatea de distribuire

Rețele de difuzare a cărții

Domenii de editare

Carte ştiinţifică, carte de cultură, precum și carte didactică

 

 

EDITURA TAIDA

SC APPHA GROUP SRL ‒ EDITURA TAIDA

Iași, str. Aeroportului, nr. 2B

Tel./Fax: 0232.270250; 0232.270260

0748.234137; 0765.313632; 0722.824914

E-mail: office@editurataida.ro

www.editurataida.ro

DATA ÎNFIINŢĂRII: 2001

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN):

978-606-514

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 120

REPREZENTANŢI

Director general: TCACIUC IOAN TUDOR

Director editorial: TCACIUC AIDA

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

TCACIUC IOAN TUDOR

Tel.: 0232270250

Fax: 0232270260

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura Taida s-a înfiinţat în anul 2001. În decursul acestor ani am editat numeroase lucrări pentru învăţământ primar, gimnazial şi liceal, pentru stimularea activităţii de lucru individual şi în echipă a elevilor, oferind situaţii de învăţare interactive bazate pe interesul specific vârstei. Editura Taida deţine o bogată colecţie de cărţi destinată să ajute elevii în pregătirea examenelor naţionale, a evaluărilor iniţiale la începutul fiecărui nou an şcolar, dar şi celor care doresc şi au abilităţi de a face

performanţă în matematică. Vă îndemnăm să apelaţi la cărţile noastre şi să vă alăturaţi astfel miilor de cumpărători, pentru care Editura Taida este sinonimul calităţii şi performanţei.

TIP DE ACTIVITATE

Editură / Tipografie

PRODUSE

Cărţi

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

On-line pe site-ul editurii, librării, târguri și expoziţii de specialitate

DOMENII DE EDITARE

Antologii. Poezie. Proză. Limba și literatura română.

Educație (auxiliare școlare, cărți pentru concursuri și olimpiade

școlare). Beletristică

 

EDITURA TEHNICA-INFO

Bd. Moscova, nr. 18, ap. 35

MD-2045, municipiul Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 44-13-00

Fax: +373 22 44-13-00

E-mail: almar@mail.utm.md

ANUL ÎNFIINŢĂRII: 1993

REPREZENTANŢI

Director: Alexandru Marin

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

Alexandru Marin

Tel.: 069075268

maxim_vaculenco@yahoo.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Pe parcursul anilor, au fost editate peste 550 de titluri de carte, inclusiv 14 traduceri din engleză. Majoritatea cărților editate reprezintă manuale ce țin de domeniul tehnicoeconomic, foarte necesare pentru studenții români din colegii, școli profesionale tehnice și Universitatea Tehnică. Autorii acestor manuale sunt buni specialiști în domeniu din România și Republica Moldova (peste 1000 de autori). Editura participă activ la saloanele de carte din Chișinău, București, Iași, Cluj și Frankfurt pe Main (Germania). TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărți, manuale

DOMENII DE EDITARE

Manuale şi culegeri de lucrări ştiinţifice

 

 

EDITURA TEO-EDUCAȚiONAL

Topor Efim Î.I. / EDITURA TEO-EDUCAȚiONAL

Str. București, nr. 64 a

MD-2012, municipiul Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 / 22 91 20

E-mail: toporradu75@gmail.com

DATA ÎNFIINŢĂRII: 2007

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 135.1

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 33

DESCRIEREA COMPANIEI Editura Teo-Educațional, reprezentată prin Topor Efim Î.I.,

este o editură relativ tânără, care activează de 10 ani și se specializează

la editarea și comercializarea cărții școlare (caiete,

teste, memoratoare, literatură metodică).

PRODUSE

Teste pentru Bac și memoratoare (rezumate) pentru clasele

gimnaziale și liceale

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Vânzarea prin toate librăriile din țară

 

EDITURA TREI

SC EDITURA TREI SRL

Str. Sf. Constantin, nr. 9, sector 1, Bucureşti, România

Tel.: 0213006090

Fax: 0372252020

E-mail: comenzi@edituratrei.ro

www.edituratrei.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1994

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 719

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 700

REPREZENTANȚI

Director general: SILVIU DRAGOMIR

Director editorial: MAGDALENA MĂRCULESCU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

GABRIEL DRĂGAN

Tel.: +4.0732.668630

E-mail: gabriel.dragan@edituratrei.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura Trei a apărut în 1994, publicând psihanaliză. Colecţia „Biblioteca de psihanaliză” a devenit o autoritate în domeniu, oferind cititorilor opere complete ale lui S. Freud şi C. G. Jung, dar și serii de autori precum F. Dolto sau D. Winnicott. Mai târziu, s-a dezvoltat şi departamentul de ficţiune. Cele mai cunoscute colecţii ale editurii sunt: Psihologia pentru toţi, Psihologie-psihoterapie, Psihologie practică, Fiction Connection şi Eroscop. Din 2007, Trei a devenit un grup editorial care include alte două edituri: Pandora M şi Lifestyle. TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărţi. eBooks

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Chioșcuri de ziare. Internet.

Poştă. Raioane de carte ale hipermarketurilor

DOMENII TEMATICE

Artă. Autobiografii / Memorii. Beletristică. Biografii. Călătorii (eseistică, aventură, ghiduri). Cărţi de benzi desenate. Cărţi de bucate. Cărţi pentru adolescenţi ‒ ficţiune şi non-ficţiune. Cărţi pentru copii ‒ ficţiune şi non-ficţiune. Corp, minte, spirit (astrologie, ezoterism epoca nouă). Drept. Educaţie (pedagogie, metodică şi metodologie, manuale şcolare, formarea adulţilor, instruirea la vârsta preşcolară, ocupaţională, academică etc.). Familia şi relaţionarea în familie. Frumuseţe. Hobby şi decoraţiuni. Istorie. Îngrijire corporală, sănătate, fitness. Lifestyle. Îngrijirea copilului. Psihanaliză. Psihologie/ Psihiatrie. Sport şi recreere. Umor

 

EDITURA TRACUS ARTE

SC WORLD MEDIAGRAPH SRL

Str. Pictor Sava Hentia nr. 2, sector 1, Bucureşti, România

Tel.: 0212234111

E-mail: office@edituratracusarte.ro

Web: www.tracusarte.ro

ANUL ÎNFIINŢĂRII: 2009

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 664

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 600

REPREZENTANŢI

Președinte: IOAN CRISTESCU

Director editorial: COSMIN PERȚA

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

Cristina Ivanet

Tel.: 0212234111

E-mail: office@edituratracusarte.ro

DESCRIEREA COMPANIEI

Suntem una dintre puținele edituri care au reușit în doar câțiva ani să impună un brand. An de an numărul titlurilor publicate de noi crește. An de an numele nostru este prezent în cadrul celor mai importante gale de premiere de carte și titlurile noastre iau premii. Asta pentru că știm să ne alegem autorii și cărțile, pentru că mizăm pe calitate, pentru că încercăm să promovăm literatura română prin ce are ea mai bun și mai valoros, pentru că suntem vizibili, profesioniști și credem că autorii noștri reprezintă literatura vie și merită să fie susținuți. Colecțiile noastre de poezie, proză, eseu, critică și teorie literară, sunt coordonate de către scriitori, cercetători, profesori universitari cu experiență și discernământ, dovedite de-a lungul vremii. Vom încerca întotdeauna să facem alegerile cele mai bune și să aducem un suflu proaspăt în piața editorială, chiar dacă aceasta presupune să ne asumăm riscuri. Suntem Tracus Arte, editura de care aveți nevoie !

TIP DE ACTIVITATE

Editură. Librărie. Tipografie.

PRODUSE

Calendare/ Afişe/ Ilustrate. Cărţi. Produse de promovare. Programe culturale.

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Internet.

DOMENII DE EDITARE

Poezie. Proză. Eseu. Critică și teorie literară. Avangardă.

 

 

UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILOR DE CREAȚIE

UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILOR DE

CREAȚIE

Str. A. Puşkin, nr. 24

MD 2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova

Tel.: 373 022 / 22-66-75

E-mail: uniuneadecreatie@yahoo.com

http://uniuneadecreatie.blogspot.com

Număr de titluri disponibile : peste 10 de titluri

de carte

Reprezentanți

Președinte: Renata Verejanu

Persoan Ă de contact pentru Bookfest

CAROLINA ALEXANDRU

Tel.: 068 58 20 11

E-mail: uniuneadecreatie@yahoo.com

Descrierea compa niei

Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație e o structură asociativă modernă, nouă, care reunește oameni de creație profesioniști (poeți, prozatori, eseiști, scenariști, traducători, interpreți, compozitori, artiști și regizori de teatru și cinema, artiști plastici etc.) de pe toate meridianele spre o colaborare reciproc avantajoasă și promovare internațională a operelor de valoare.

Tip de activitate

Promovarea oamenilor de creație profesioniști, activitate editorială, mass-media, conferinţe transfrontaliere etc.

Produse

Cărți artistice (proză, poezii etc.) pentru copii, tineret și adulți

Moda litatea de distribuire

Prin rețeaua noastră, alte metode

 

EDITURA UNIVERSITARIA

EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

Str. A. I. Cuza, nr. 13, Craiova, jud. Dolj, România

Tel.: 0251 598 054

E-mail: editurauniversitaria@yahoo.com

www.editurauniversitaria.com

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1992

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 14

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: 143

REPREZENTANȚI

Director general: lect. univ. dr. SORIN TUDOR

Vânzări: MARIAN MANOLEA

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

Sorin TUDOR

Tel.: +4.0744.549971

E-mail: tudorsorin2007@yahoo.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Înființată în anul 1992 ca un departament specializat al Universității din Craiova, Editura Universitaria participă activ la procesul de instruire a studenților și de sprijinire a cercetării științifice din principalele universități din țară, impunându-se ca o prezenţă activă în peisajul academic prin calitatea şi diversitatea materialelor editate.

TIP DE ACTIVITATE

Editură și tipografie

PRODUSE

Cărți

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Site propriu, librării și magazine specializate

DOMENII DE EDITARE

Carte științifică și de specialitate

 

EDITURA VREMEA

SC EDITURA VREMEA SRL

Str. Constantin Daniel, nr. 14, sector 1, București, România

Tel.: 0213358131

E-mail: office@edituravremea.ro

www.edituravremea.ro

DATA ÎNFIINȚĂRII: 1990

COD DE EDITURĂ (AL TREILEA GRUP DE CIFRE DIN ISBN): 645

NUMĂR DE TITLURI DISPONIBILE: aproximativ 500

REPREZENTANȚI

Director general: SILVIA COLFESCU

Copyright: SILVIA COLFESCU

PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU BOOKFEST

CIPRIAN MĂCEȘARU

Tel.: +4.0726.239082

E-mail: ciprian.arcca@gmail.com

DESCRIEREA COMPANIEI

Editura Vremea a luat ființă în anul 1990. Este una dintre primele edituri particulare din România. În anii care au trecut de atunci, editura a reușit să-și definească personalitatea, impunându- se în lumea cărții ca o prezență distinctă, perenă.

TIP DE ACTIVITATE

Editură

PRODUSE

Cărți

MODALITATEA DE DISTRIBUIRE

Librării şi magazine specializate. Internet

DOMENII TEMATICE

Istorie recentă; Ghiduri turistice; Vechiul Bucureşti; Ficţiune;

Psihologie practică; Autobiografii; Memorialistică; Istoria

şi teoria artei; Arhitectură; Istoria culturii; Cărţi pentru copii;

Albume de fotografii